Innsatsgruppe for klassemiljø på Bodø videregående skole

 Klikk for stort bilde

 

Elevtjenesten skal være, og er der for elevenes trygghet og trivsel på Bodø videregående skole. Vi arbeider på mange forskjellige områder, men vi ser at et av de områdene som kanskje er aller viktigst for elevene, er et godt og trygt klassemiljø. Dette ønsker vi å vie et spesielt fokus på.

Et godt klassemiljø er viktig for både elev og lærer. De klassene på Bodø vgs som har utfordringer knyttet til et godt klassemiljø ønsker vi på et tidlig tidspunkt å  ta tak i. Dette kan og må gjøres for å både hindre frafall og ikke minst for å ivareta elevenes rett i § 9A i opplæringsloven.

 

Beredskapsgruppa består at to rådgivere og to PPT-rådgivere. På hver sak jobber de sammen to&to.

Når gruppa får en henvendelse fra kontaktlærer eller faglærer om utfordringer i en klasse med tanke på mobbing eller generellt dårlig klassemiljø rykker gruppa ut i klassen.

  1. Kartlegging av situasjonen gjennom intervju med alle elevene
  2. Observasjon i klassen over en periode
  3. Samtale med lærere for klassen
  4. Samle informasjon og foreslå tiltak
  5. Felles gjennomgang med klassen og lærerne

Arbeidet er både ressurs- og tidskrevende, men meget viktig. Hele prosessen tar ofte ca. to uker inkludert observasjon, intervju og oppsummering.

 

Suksessfaktor: Ofte viser erfaringer at det er viktig å komme inn på et tidlig tidspunkt med tiltak, når klassemiljøet begynner å bli dårlig. Vi har hatt gode erfaringer når det gjelder de klassene beredskapsgruppa har vært inne i. Fremsnakking er noe som vi vektlegger gjennom hele prosessen og at elevene skal bli flinkere på.

Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt med Lasse Knutsen på Bodø videregående skole. lasknu@vgs.nfk.no