Spesialundervisning

Benken - Klikk for stort bilde

 

Elever og lærekandidater i videregående opplæring i Nordland som ikke har eller kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. 

For elever og lærekandidater som får spesialundervisning, skal det foreligge en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, og det skal lages en individuell opplæringsplan (IOP). Planen skal vise hvilke mål som er satt for opplæringen, og hvordan målene kan nås.

Du kan få spesialundervisning innenfor et ordinært eller alternativt opplæringsløp i skole, eller innenfor opplæring i bedrift.


Her finner du:

Informasjon:

 

Søkere med rett til fortrinn eller individuell behandling ved inntak til videregående opplæring, skoleåret 2017-2018 (PDF, 145 kB)

 

 Klage

 Skjema

 MalerNyttige lenker:

►  www.vilbli.no

►  Spesialundervisning lærekandidater

►  Skolen ved Nordlandssykehuset
 

Ansvarlig Anne Marie Strømhaug. Sist endret 05.01.2017

Alle søkere til videregående opplæring må fylle ut elektronisk søknadsskjema på vigo.no Opplysninger som er nødvendig for behandling av søknaden må tas med.

 

Les Rundskriv AED 20-2014 (PDF, 788 kB)

Malene skal brukes i forbindelse med skolenes behandling av søknader om spesialundervisning og når en elev skal ha individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsvurdering.

Her er informasjon om rettigheter og framgangsmåte samt skjemaene som du skal benytte dersom du skal klage.

Oversikt over rådgivere med ansvar for oppfølging av de videregående skolene i Nordland på det spesialpedagogiske feltet skoleåret 2014-2015.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Randi Valen
Faglig leder for fylkeskommunal PPT
Anne Marie  Strømhaug
Rådgiver
Ninni Jensen
Rådgiver