Om prosessen

Tilbudsstruktur

Den politiske saksbehandlingen av tilbudsstrukturen

Framdriftsplan

September

Innspillsmøter med regionrådene og arbeidslivet

10. november

Saken om tilbudsstruktur behandles i fylkesrådet

7. - 10. desember

Fylkestinget behandler struktursaken