Vil garantere læreplasser

Thomas Norvoll står foran en trailer sammen med to representanter fra bedrifter som har signert intensjonsavtalen - Klikk for stort bildeNordland fylkeskommune undertegnet i dag en intensjonsavtale om læreplassgaranti med både Salten Entreprenør og Eiendom AS og med Saltenbygg AS.Nordland fylkeskommune undertegnet i dag en intensjonsavtale om læreplassgaranti med både Salten Entreprenør og Eiendom AS og med Saltenbygg AS. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er fornøyd med at entreprenørbedriftene er med og tar samfunnsansvar.

-Vi er enige om at både Nordland fylkeskommune og næringslivet har et felles ansvar for å bidra til at flere ungdommer får mulighet til å gjennomføre sin videregående opplæring. Jeg må få rose Salten Entreprenør og eiendom, og Saltenbygg, som tar dette samfunnsansvaret, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

LæreplassgarantiKlikk for stort bildeFylkesrådsleder Tomas Norvoll og Viggo A. Heggedaglig leder Saltenbygg AS Andreas Flåm

Salten entreprenør og Saltenbygg vil være sentrale bedrifter som gjennom avtalen vil forplikte seg til å ta inn lærlinger i bygg- og entreprenørbransjen. Denne avtalen er en konkretisering av læreplassgarantien som et enstemmig fylkesting har vedtatt.

-Vi er enige om å stå sammen i den sentrale utfordringen det er å sikre at det er nok læreplasser til de som har kvalifisert seg til det gjennom skolegang, poengterer Norvoll.

Vinn-vinn

Salten Entreprenør og Eiendom og Saltenbygg, er bedrifter med planer om mye aktivitet. I samarbeid med Nordland fylkeskommune vil bedriften planlegge antall læreplasser ut fra aktivitetsnivået i årene framover.

-Lærlinger har i bygg-industrien alltid vært regnet som en god måte å rekruttere morgendagens fagarbeidere. Jeg er glad for at Salten Entreprenør og Eiendom og Saltenbygg ikke bare fortsetter sitt arbeid med å ta inn lærlinger, men at de signaliserer at de formaliserer dette samfunnsansvaret. Disse bedriftene er fyrtårn som er med og sikrer at ungdommene våre får fullført utdanningene de begynner på, avslutter fylkesrådsleder Tomas Norvoll.