Lærlingekonferansen 2024 avlyses/utsettes

På grunn av lav påmelding til konferansen, som skulle avholdes 15.-17 mars, har vi sett oss nødt til å avlyse/utsette konferansen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om ny dato og ny påmelding så snart vi har dette klart.