UTDANNINGSPROGRAM

Meløy videregående skole tilbyr utdanning ved 3 studiesteder - Glomfjord, Inndyr og Ørnes

Glomfjord har ca 150 elevplasser:

  • Elektrofag; elektrofag vg1 og elenergi vg2
  • Helse- og oppvekstfag; helse- og oppvekstfag vg1, barne- og ungdomsarbeider vg2, helsearbeiderfag vg2
  • Teknikk og industriell produksjon; teknikk og industriell produksjon vg1, kjemiprosess vg2, industriteknologi vg2

Inndyr har 50 elevplasser:

  • Naturbruk; naturbruk vg1, akvakultur vg2, fiske og fangst vg2

Ørnes har 90 elevplasser:

  • Studiespesialisering; studiespesialisering vg1, vg2 og vg3

Vi tilbyr følgende programområder for elevene:

  • Programområde for realfag
  • programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 Oversikt over når de enkelte fag avsluttes, og når de blir ført på vitnemålet.