MUSIKKLINJA - MER ENN SKOLE

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

Klikk for stort bilde

På musikklinja får du:

*Unike opplevelser *Holde på med noe du liker *Generell studiekompetanse *Utfordringer i et trygt miljø *Ukentlig undervisning på ditt hovedinstrument *Spille i band, grupper og orkester *Variert skoledag *Frokost på skolen hver morgen *Opplevelser for livet: konserter, forestillinger, turne og reiser

 

 

På Musikklinja ved Mosjøen videregående skole får du muligheten til å fordype deg i ditt hovedinstrument, være med på store og små produksjoner og samtidig skaffe deg generell studiekompetanse.

 

 

Musikklinja er kjent for sitt kreative og gode sosiale miljø. Musikklinjebygget er åpent for elevene på kveldstid slik at elevene kan møtes for å spille, øve, gjøre lekser eller bare være sosiale :)

 

 

Noen elever går videre til høyere musikkutdanning, mens andre velger musikklinja for å kunne dyrke sin musikkinteresse mens de gjennomfører videregående skole. Vi vet at mange tidligere musikkelever blir ressurspersoner i sitt yrkesliv og i lokale musikkmiljø selv om de er sysselsatte i andre yrker enn musikeryrker.

 

 

Alle elevene får èn til èn- undervisning i sitt hovedinstrument. Programfagene på VG1 musikk er lytting, AML (notelære og hørelære) kor, drama og ensemble (samspill).

 

 

Skolens miljøtjeneste har en egen hybel-los som har spesielt ansvar for hybelboerne. De har også ansvaret for leksekafèen som finner sted hver tirsdag mellom klokka 14.30-16.30. Her kan du få gratis middag og hjelp med leksene.

 

 

Du kan også få gratis frokost på skolen mellom klokka 7.45-8.15 hver eneste skoledag.

 

 

I tillegg til alle små og store konserter gjennom hele året har vi hvert vårsemester en stor produksjon hvor hele musikklinja deltar.

 

 

 

Lærere:

Karianne Strauman

Kjell Roar Petersen Øverleir

Astrid Aunøien

Brit Helene Valla

 

Lenker:

Læreplaner musikk, dans og drama