Valg av programområde og programfag

Klikk for stort bilde

Vi tilbyr følgende programområder for elevene:

  • Programområde for realfag
  • programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Programområdene består av ulike programfag (fordypningsfag) som elevene kan velge blant

Innenfor programområdene tilbyr skolen ulike programfag:

 

Programområde for realfag

 

VG 2

VG3

Programfag

Geofag ( 1 eller 2)

Geofag ( 1 eller 2)

Programfag

Kjemi

Kjemi 2

Programfag

Matematikk R1

Matematikk R2

Programfag

Fysikk 1

Fysikk 1

 

Faget Fysikk 1 tilbys vanligvis enten på vg2 eller på vg3. Alle elever får tilbud om dette faget i løpet av sine 3 år på studiespesialisering. Vi alternerer mellom geofag 1 og 2 annethvert år. Dette gjør at eleven får fordypning i faget.

 

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

 

VG 2  

VG3

Programfag

Politikk og menneskerettigheter

Sosiologi og sosialantropologi

Programfag

Økonomi og ledelse

Økonomistyring

Programfag

Historie og filosofi 1

Historie og filosofi 2

Programfag

Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig engelsk

 

Vi alternerer mellom å tilby Sosiologi og Politikk og Menneskerettigheter annethvert år. Vi alternerer også mellom fagene økonomi og ledelse og økonomistyring på vg2 og vg3. Disse ordningene gir elevene fordypning i fagene.

 

Elevene som har hatt fremmedspråk i grunnskolen skal ha 3 programfag over 2 år (vg2 og vg3).

 

Elever som ikke har hatt fremmedspråk i grunnskolen skal ha 3 programfag på vg2 og 2 programfag på vg3. I tillegg skal disse elevene ha tysk på vg3 med 5 timer. Minimumskravet til antall timer med undervisning er det samme for alle elevene.

 

To av fagene må knyttes til enten programområde for realfag eller programområde samfunnsfag, språk og økonomi. De to ulike programfagene fra et utdanningsprogram må elevene ha både på vg2 og vg3. På vg2 skal alle elever ha matematikk, 3 timer praktisk eller 5 timer teoretisk(R1). Det må på vg2 i tillegg til matematikk, velges 3 andre fag.

 

En del utdanninger på universiteter/høgskoler krever spesielle fagkombinasjoner, eks. medisin, veterinær, tannlegestudium, sivilingeniør med flere.

 

Noen utdanningsinstitusjoner har karakterkrav. Det er blant annet karakterkrav inn til lærerhøgskoler. Man må ha karakteren 3 i alle norskdisiplinene og i matematikk. I tillegg må gjennomsnittskarakteren være minimum 3,5.

 

Poeng

Etter innføringen av kunnskapsløftet er det foretatt endringer i forhold til fordypningspoeng. Det tildeles blant annet realfagspoeng. Maksimalt uttak av realfagspoeng er 4 poeng.

Fordelingen blir slik:

Geofag 1 på vg2 = 0,5 realfagspoeng

Geofag 2 på vg3.= 0,5 realfagspoeng

Kjemi 1 på vg2 = 0,5 realfagspoeng

Kjemi 2 på vg3 = 0,5 realfagspoeng

Matematikk R1 på vg2 = 0,5 realfagspoeng

Matematikk R2 på vg3 = 1 realfagspoeng

Fysikk 1 =0,5 realfagspoeng

 

Fremmedspråk

Spansk fra ungdomsskolen

Elever med spansk fra ungdomskolen fortsetter med spansk hos oss eller starter med nybegynneropplæring i tysk.  Undervisning i 2 år.

Tysk fra ungdomsskolen

Elever med tysk fra ungdomskolen fortsetter med tysk hos oss. Undervisning i 2 år.

Elever som ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen

Elevene starter med nybegynneropplæring i tysk. Undervisning i 3 år.
De har likevel like mange timer med undervisning i uka som elever som avsluttet fremmedspråket etter vg2.

 

Antall timer med undervisning i uka for elever på studiespesialisering

Elevene har gjennomsnittlig 6 timer med undervisning per dag (dette gjelder alle årene).

På yrkesfag har elevene gjennomsnittlig 7 timer med undervisning per dag.