Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester
Fagleder
Håndv./fagarb.
Renholder
Renholder
Håndv./fagarb.
Renholder
Renholder
Fagarbeider
Adjunkt m/tilleggsut
Renholder
Renholder