Kontor - Ekspedisjon

Ekspedisjonen på avd. Gravdal 2.etg i administrasjonsbygget

Ekspedisjonen på avd. Leknes finner du i 2.etg i Sentrumsbygget

Ekspedisjonene er åpne i kontortiden fra 08.00 - 15.30 fra mandag til fredag

  • Skoleskyss
  • Skolebevis
  • Lån/stipend
  • Vitnemål/kompetansebevis
  • Generell veiledning/informasjon