Skolehelsetjenesten

Tove Westgaard er ansatt som helsesøster i 100% stilling ved Vest-Lofoten videregående skole, og har faste kontortider både på Leknes og Gravdal.

Tove treffes på Leknes mandag, onsdag og fredag fra 08.00 - 15.30, og onsdag fra 12.30 - 15.30.
 
Tove treffes på Gravdal tirsdag og torsdag (08.00-15.30).
 
Elever og foreldre kan ta kontakt med helsesøster på mobil 41 55 30 11, eller kontortelefon Gravdal 75 65 48 06 og Leknes 75 65 45 74. e-post: tovwes@vgs.nfk.no
 
 
 
Hva gjør helsesøster?
Helsesøster skal jobbe forebyggende, dvs hindre at elevene blir syk/ skader seg, eller hindre at foreliggende sykdom/skade utvikler seg, gjennom å hjelpe eleven på en hensiktsmessig måte.
For å oppnå dette jobber helsesøster på tre plan
  1. Undervisning.
  2. Kartlegging av helsetilstand for grupper av elever, for eksempel gjennom spørreskjema og evt. innkalling til samtale. Oppfølging etter funn.
  3. ”Åpen dør” – dvs at elevene selv tar kontakt for å få hjelp til å forebygge eller løse et problem. Problemet trenger ikke å være av fysisk art, men kan like gjerne dreie seg om angst, depresjon, konsentrasjonsvansker, konflikter, kjærlighetssorg osv. Helsesøster gir råd og veiledning og hjelper  eleven videre til andre hjelpeinstanser ved behov.
For å løse oppgavene på best mulig måte samarbeider helsesøster med foreldre, med  flere kommunale instanser, med fastleger, barne- og ungdomspsykiatrien, voksen- psykiatrien, med lærere, klassestyrere og rådgivere, med skolens administrasjon osv.
Helsesøster har taushetsplikt, og alt samarbeid skjer med elevens samtykke.
Helsesøstertjenesten er gratis.
Helsesøster kan ta blodprosenten, blodtrykk, urinprøve for å fastslå urinveisinfeksjon, graviditetstest, gi prevensjonsveiledning  samt skrive resept på p-piller.
Helsesøster har gratis kondomer.
 
Velkommen til et godt samarbeid – til ditt beste!
Fant du det du lette etter?