PP-tjenesten


Pedagogisk-psykologisk tjeneste for videregående opplæring (PPT vgo) skal sørge for at ungdom (elever, lærlinger og lærekandidater) i videregående opplæring får et tilbud om rådgivning i forhold til vansker av faglig, sosial eller personlig karakter. 

PPT vgo skal bidra til at ungdom med rett til videregående opplæring får en differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring. Tjenesten gir også tilbud til skolene om bistand i arbeidet med tilrettelagt opplæring og spesialundervisning.

PPT vgo utreder og gir sakkyndige vurderinger etter Opplæringsloven bl.a i forhold til

  • Rett til prioritert inntak

  • Rett til spesialundervisning

  • Rett til tilrettelegging ved prøver og eksamen

  • Rett til utvidet opplæringstid (fjerde og femte skoleår)

PPT tilbyr også rådgivnings- og oppfølgingssamtaler i saker som har betydning for opplæring, og kan bidra til kompetanseutvikling for ansatte ved skoler og lærebedrifter. Dette kan gjøres gjennom kursing, konsultasjoner og veiledning. PPT inngår som en del av det sosialpedagogiske teamet ved skolen.


Henvisning PPT

 

Elever, foreldre eller skole kan ta kontakt med PPT vgo. Dette kan gjelde problemer i skolehverdagen, som for eksempel konsentrasjonsvansker, fravær eller fagvansker. PPT har taushetsplikt. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema og samtykke være fylt ut og underskrevet.


Samarbeidsparter

PPT vgo samarbeider ved behov med en rekke instanser som for eksempel oppfølgingstjenesten, barnevernet, helsesøster, habiliteringstjenesten, fastlege, barne- og ungdomspsykiatrien, NAV og statped. Samarbeid med andre er alltid basert på samtykke fra elevene.


Organisering

PPT for videregående opplæring i Lofoten er organisert som en fylkeskommunal tjeneste med en stilling på Aust-Lofoten vgs og en stilling på Vest-Lofoten vgs.


Vest-Lofoten vgs:

PPTs kontortid på Gravdal er onsdag og fredag kl. 08.30 - 15.00.

PPTs kontortid på Leknes er tirsdag og torsdag kl. 08.30 - 15.00.Åse Andreassen

Ped.psyk. rådgiver

Tlf: 756 54 557/ 915 70 038

asean@vgs.nfk.no

Fant du det du lette etter?