Rådgiverne på Vest-Lofoten videregående skole

 

Vest-Lofoten videregående skole har 3 rådgivere. 
 
Rådgivere er:
Turid Vian, ansvar for BA, EL,  HO, RM og ID
Wenche Bolle, ansvar for ST/PÅ, NA og TP 
Tone Vian, ansvar for MI
 
Alle rådgiverne har kontortid oppslått på døren og tar gjerne imot elevene.
 
Rådgiverne kan også kontaktes på telefon eller e-post.
 
Turid Vian
Wenche Bolle 
Tone Vian 
Tlf 756 54563
Tlf 756 54564
Tlf 756 54582
E-post: tonvia@vgs.nfk.no 
 
Rådgiverne har som hovedoppgaver å veilede elevene ved valg av fag og linjer, og gi informasjon om utdanning og yrker.

Sammen med kontaktlærer kan rådgiver gi hjelp og råd i spørsmål av faglig art eller mer personlig karakter, og kan formidle kontakt med ulike hjelpeinstanser utenfor skolen, samt hjelpe til ved søknader.