Vest-Lofoten videregående skole deltok fra 2006 til 2009 i Comenius 1-prosjektet ”Influences, trends and creativity in the european cooking”.