Comenius-prosjekt

Klikk for stort bilde

Vest-Lofoten videregående skole deltok fra 2006 til 2009 i Comenius 1-prosjektet ”Influences, trends and creativity in the european cooking”.

Lokale partnere: Per Blix, Willy Ryan og Roger Øverås.
Europeiske partnere:
 
 
1. Lycée des Metiers de L`hotellerie et de L`alimentation – Jean Monnet - Frakrike ( http://www.lyc-jean-monnet.ac-limoges.fr )
 
2.INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ALMERAYA - Almeria – Spania ( http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~04001205/pmwiki/pmwiki.php?n=HT.ProyectoEuropeoComenius )
 
3. INSTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L`INDUSTRIA E L`ARTIGIANATO « E.ALETTI » - Trebisacce – Italia ( http://xoomer.virgilio.it/ipsiatrebisacce )
 
4. IPSSAR IP DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE –  Soverato – Italia ( http://www.ipssarsoverato.it/ )
 
5. LYCEE PROFESSIONNELL MONTAURIOL - Mantauban – Frankrike ( http://lppmontauriol.free.fr )
 
6. INSTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERE E  DELLA RISTORAZIONE G. CASINI – La Spezia – Italia ( http://www.alberghierocasini.it/ )
 
 
 
Prosjektperiode / agenda:
To årlige prosjektmøter:
 
2006-2007:oktober for å få på plass de årlige aktivitetene - Limòges, Francemai: rapportering aktiviteter og planlegging av andre prosjektår - Gravdal, Norway.
 
I det første prosjektåretskal en gjøre research på og dokumentere tradisjonsmat/-matlaging. Utarbeide en 3-retters meny til 10 personer. Dokumentasjon ved hjelp av FISHE-teknikken. Utveksling av erfaringer via digital kommunikasjon. Hver av partnerne skal lage sin egen blogg for dokumentasjon av aktiviteter.
 
 
2007-2008:
oktober: få på plass de årlige aktivitetene - Almeira / Spania.mai: rapportering aktiviteter og planlegging av tredje prosjektår - La Spezia / Italia.
 
Det andre prosjektåret skal gi en mulighet til å sette sammen de kulinariske teknikkene som er brukt i første års arbeider. Utprøving av tradisjonsoppskrifter og matretter (prøve hverandres matretter). Arrangere temakveld/internasjonal aften lokalt.
 
Benytte aromatiske lokale urter i de lokale tradisjonsmenyene - lage en ny kreativ matrett. Det åpnes for e-postsamarbeid mellom elevene. Lage nasjonal ordliste/glossary (min 2 språk).
 
2008-2009:
I løpet av det tredje prosjektåret: resultater/konkretisering av prosjektet gjennom utvikling og presentasjon av kreative matretter med felles CD og videoer.
 
oktober: få på plass de årlige aktivitetene – Montauban / Frankrike.mai: rapportering, oppsummering, avslutning - Trebisacce – Italia
 
 
 
Prosjektpresentasjon
Prosjektet skal vektlegge lokale mattradisjoner og råvarer hos hver av deltakerskolene, bakgrunnen/opphavet for disse og overføring til det moderne kjøkken ved å ta dem i bruk i nye teknikker/tilberedelser/presentasjoner.
 
Prosjektet vektlegger særlig lokale/regionale viner, oster og aromatiske urter for å bruke disse i utviklingen av nye matretter, og således 1) delta i innovasjonsarbeider og 2) praktisere i skolefagene. Dessuten vil det bli arbeid med de nye Europeiske hygienebestemmelsene og sluttemballering /kondisjonering, særlig med ”Cathering-produkter” (take-away).
 
Gjennomføring av prosjektet vil bli dokumentert ved hjelp av mapper/dokumenter, fotografi, DVD/video eller Cd-rom. I tillegg vil sluttproduktene fra hver deltakerskole bli presentert på hvert prosjektmøte.
 
Hovedområdene vil først og fremst være kjøkkenet, anretningen, språkene og de tilhørende fagområdene. Imidlertid vil andre fag kunne bli involvert i prosjektet. Dessuten kan noen av arbeidsområdene bli integrert i prosjekter som allerede eksisterer/er i gang. Hver enkelt lærer/deltaker skal da respektere prosjektrammen/referanserammen til deltakerklassene. Prosjektet som skal startes vil således kunne bli en styrke for eventuelt arbeid i igangsatte prosjekter.
 
Alle prosjektdeltakerne vil arbeide med det samme emnet/området. Kommunikasjon vil foregå via Internett, e-post og telefaks. Resultatene vil bli presentert i prosjektmøter.
 
Hver prosjektdeltaker vil ha tilgjengelig en oppslagstavle (eks. Digital, It`s Learning, MSN+webcam, Skype) til disposisjon for elever og lærere, hvor prosjektutviklingen presenteres. Temakvelder, temamøter skal holdes ved skolen/restauranten knyttet til hver enkelt videregående skole.
 
 
Besøk SIU – din partner for internasjonalisering : http://siu.no/
 
[Prosjektblogger]