Internasjonalisering

Klikk for stort bilde

 

Vest-Lofoten vgs. har som målsetning å delta og bidra i internasjonale skoleprosjekter. I perioden 2015 - 18 er vi deltakende skole i det fylkeskommunale prosjektet «Mobilitet Nordland» der ansatte ved skolen får anledning til å hospitere i utlandet. Les mer på nettsidene til Mobilitet Nordland

Internasjonal koordinator: Per Blix

Vi er registrert i europeiske prosjektdatabaser som en mulig partnerskole, og har løpende vurdering av nye samarbeidsprosjekter. Skolen mottar og sender ut elever i AFS-systemet(kontaktperson Wenche Bolle). 

Avdelingsleder