Om oss

Klikk for stort bilde

 

Vest-Lofoten videregående skole og Lofoten maritime fagskole har studiested både på Leknes (hovedbygg: Storgata 70, elektro: Verksveien 1, byggfag: Vardeveien 14) og Gravdal (Risaksla 25).

Vi tilbyr åtte utdanningsprogrammer og har mellom 500 - 600 elever og rundt 170 ansatte i ulike stillinger.

Vi har for tiden spredte lokaliteter, men venter på å flytte i nytt bygg høsten 2019.

Vår rektor er Kim Unstad.  

På denne siden er det samlet en del informasjon fra studieleder. Dette er informasjon som gjelder elever på yrkesfaglige studieprogram spesielt.

På denne siden er det samlet en del informasjon fra studieleder. Dette er informasjon som gjelder elever på studieforberedende studieprogram spesielt. 

Fagene biologi, fysikk, kjemi, matematikk og informasjonsteknologi

Fagene som kan velges hos oss, er historie og filosofi, markedsføring, strategi og ledelse, sosiologi og sos.antropologi, rettslære, internasjonal engelsk, økonomistyring, breddeidrett, samfunnsfaglig engelsk, politikk og menneskerettigheter, engelskspråklig litteratur og kultur og sosialkunnskap.