Skolestart 2019/2020

Velkommen som elev hos oss skoleåret 2019/2020

 

Tilbudet du takket ja til

Vest-Lofoten videregående skole har i alt ni ulike utdanningstilbud, i tillegg har skolen et opplærings- og utviklingssenter. Les mer om studiet.

Leie av Pc-er og læremidler. 

For å gjøre utleveringen av elev-PC og læremidler så smidig som mulig, har Nordland fylkeskommune laget en egen skjemaløsning for digitalt signere og betaling for PC- og læremiddelordning.

nfk.no/elevavtale

Leieavtale for NYE Vg2 og Vg3 elever

Elevbetaling (PDF, 88 kB)

Stipend og studielån

 

Skoleskyss (PDF, 315 kB)

Kort informasjon om skoleskyssordninger og henvisning til reglementet og søknadskjema som ligger på høyre side.

Brukermanual for søknad for skoleskyss. (PDF, 2 MB)

Søke skoleskyss

Søknad om skysstilskudd (PDF, 213 kB)

Skoleskyssreglement