VG1 Bygg- og anleggsteknikk

Klikk for stort bildeInntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på VG1 omfatter fellesfag og programfagene produksjon, tegning og bransjelære og yrkesfaglig fordypning.

VG1-kurset bygg- og anleggsteknikk danner grunnlag for flere ulike VG2-kurs og dertilhørende fagbrev.  

Fellesfag

  •  Norsk
  •  Engelsk
  •  Matematikk, praktisk eller teoretisk
  •  Naturfag 
  •  Kroppsøving

Programfag:  Beskrivelse av programfagene, se nedenfor 

Yrkesfaglig fordypning )   Se læreplan for Kunnskapsløftet     

Felles programfag er delt inn i 2 fag:
1. PRODUKSJON    
Her benyttes varierte arbeidsoppgaver tilpasset VG1-nivå innenfor nybygging, ombygging, og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner som f.eks vannrør, ventilasjon osv. Praktisk anvendelse av materialer og verktøy er det sentrale. Arbeidet innebærer planlegging, gjenomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid.  
2. TEGNING OG BRANSJELÆRE    
Her inngår utførelse av enkle tegninger og dokumentasjon av produkter som produseres i bygg- og anleggsbransjen. Bruk av IKT-baserte tegneprogrammer og enkle kalkulasjons- og beregnings-     programmer inngår også. Her inngår planlegging av tiltak i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet. Dette faget handler også om forholdet mellom de ulike yrkene som inngår i organisering og produksjon i bygg- og anleggsbransjen.  

Yrkesfaglig fordypning På VG1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse. 

VG1 Bygg- og anleggsteknikk skal gi grunnlag for utdannelse i totalt 20 fag.

Fant du det du lette etter?