Vg1 Elektrofag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på Vg1 omfatter fellesfag og programfagene automatiseringssystemer, data- og elektronikksystemer og elenergisystemer og prosjekt yrkesfaglig fordypning.

Vg1 Elektrofag gir grunnlag for et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.

Fellesfag 

  •  Norsk
  •  Engelsk
  •  Matematikk, praktisk eller teoretisk
  •  Naturfag 
  •  Kroppsøving 

Programfag  

  •  Automatiseringssystemer
  •  Data- og elektronikksystemer
  •  Elenergisystemer

Yrkesfaglig fordypning   

Totalt minimum 35 timer/uke

 

Beskrivelse av felles programfag

AUTOMATISERINGSSYSTEMER    
Programfaget automatiseringssystemer omfatter enkle systemer for motorstyringer, reléstyringer, programmerbare logiske styringer og regulering. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet, mekanisk arbeid og bruk av digitale verktøy.  


DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER
Programfaget data- og elektronikksystemer omfatter enkle systemer for adgangskontroll, alarm, kommunikasjon, databehandling, lyd og bilde. Integrert i programfaget er kommunikasjon, helse, miljø og sikkerhet, entreprenørskap og bruk av standarder og digitale verktøy.


ELENERGISYSTEMER
Programfaget elenergisystemer omfatter enkle systemer for lys, varme, produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Integrert i programfaget er kommunikasjon, regelverk, helse, miljø og sikkerhet og bruk av digitale verktøy.


YRKESFAGLIG FORDYPNING
På Vg1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.