Fagskole - nautiske fag

Fagskolen er blitt en del av Nordland fagskole, men er samlokalisert med videregående. 

For mer informasjon, se: Nordland fagskole