VG2 Fiske og fangst

VG2 fiske og fangst - Klikk for stort bilde

Inntakskrav

VG1 Naturbruk eller tilsvarende

Opplæringen på VG2 omfatter fellesfag og programfagene drift av fartøy, fangst og redskaper og yrkesfaglig fordypning.

VG2-kurset fiske og fangst danner grunnlag for fagbrev som fisker. Med to års fartstid kan du også få ut sertifikat som dekksoffiser, klasse 5. Dette gir tillatelse til å føre båter opp til 500 tonn.

Fellesfag (9 timer/uke)

  • 2 Norsk
  • 2 Engelsk
  • 3 Samfunnsfag 
  • 2 Kroppsøving

Programfag (17 timer/uke)
(Beskrivelse av programfagene, se nedenfor)

  • 12 Drift av fartøy
  • 5 Fangst og redskaper 

Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke)  
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor eller læreplan for Kunnskapsløftet

Totalt minimum 35 timer/uke    

Beskrivelse av felles programfag

DRIFT AV FARTØY
Programfaget omfatter arbeid og oppgaver knyttet til håndtering, administrasjon og drift av fiskefartøy. Faget handler om grunnleggende navigasjon, navigasjonsmidler, sjøveisregler, brovakthold og skipslære. I dette inngår navigasjons- og fiskeletingsutstyr og andre teknologiske innretningar om bord, og dessuten hvordan strøm, vind og tidevann påvirker navigeringen. Vidare dreier det seg om manøvrering av fartøy, stabiliteten til fartøy og bruk av sjøveisregler og hva godt sjømannskap innebærer.

FANGST OG REDSKAPER 
Programfaget handler om fangst av ulike arter fisk, skaldyr og sjøpattedyr og bruk av redskaper. Det omfatter fangstbehandling, ombordproduksjon, kvalitetssikring og regelverk som regulerer yrkesutøvingen i nasjonale og internasjonale områder. Videre dreier det seg om å håndtere utstyr som brukes i det daglige arbeidet og i laste- og losseoperasjoner. Programfaget omfatter bærekraftig ressursforvaltning og utnytting av fiskeressursene i havet. Det handler også om håndtering av råstoff, hygiene og renhold som sikrer en produksjon av høy kvalitet. Programfaget omfattar HMS, føring av fangstdagbok, utfylling av sluttseddel og lott- og hyreoppgjør. Rederlagsdrift på mindre fiskefartøy, med driftsplanlegging og økonomistyring, hører med.

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
På VG2-nivå er det satt av 9 timer i uken der du kan fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Fant du det du lette etter?