VG1 Restaurant- og matfag

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på VG1 omfatter fellesfag og programfagene bransje, fag og miljø, kosthold og livsstil, råstoff og produksjon og yrkesfaglig fordypning.

VG1-kurset restaurant- og matfag danner grunnlag for flere ulike VG2-kurs og dertilhørende fagbrev.  

Fellesfag (12 timer/uke)

  • 2 Norsk
  • 3 Engelsk
  • 3 Matematikk, praktisk eller teoretisk
  • 2 Naturfag 
  • 2 Kroppsøving

Programfag (17 timer/uke)  
(For en kort beskrivelse av programfagene, se nedenfor) 

  • 5 Bransje, fag og miljø
  • 5 Kosthold og livsstil
  • 7 Råstoff og produksjon

Yrkesfaglig fordypning (6 timer/uke)  
Beskrivelse av yrkesfaglig fordypning, se nedenfor eller se læreplan for Kunnskapsløftet  

Totalt minimum 35 timer/uke

Beskrivelse av felles programfag

BRANSJE, FAG OG MILJØ 
Programfaget handler om sammenhengen mellom de ulike fagene innen restaurant- og matbransjene og yrkesutøving. Videre inngår yrkesetikk og haldninger som fremmer et godt arbeidsmiljø. God kommunikasjon, service og forståelse av ansvaret som ligger i å lage og tilby mat og drikke til andre, er viktige tema. I tillegg handlar programfaget om det ansvaret bransjene har for det ytre miljøet.

KOSTHOLD OG LIVSSTIL
Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil, helse og kosthold, også med utgangspunkt i tilrådinger fra helsestyresmaktene. I tillegg inngår emnet mat og drikke som kulturbærer i et flerkulturelt samfunn og i et internasjonalt perspektiv.

RÅSTOFF OG PRODUKSJON
Programfaget omfatter både bruk og behandling av de mest brukte råvarene i restaurant- og matfagene og grunnleggende trening i ulike produksjonsmetoder og -prosesser, matlaging, omsetting og servering. Kunnskap om behandling av råvarer, mat og drikke i samsvar med lover og forskrifter er sentralt i programfaget. I tillegg er hygiene og mattrygghet i alle ledd viktige tema for å sikre god kvalitet og forebygge matbårne sykdommer.

 

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING
På VG1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.

Fant du det du lette etter?