Meld fra om mobbing   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Bygg og anleggsfag og Elektrofag

Ansatte i avdelingen Bygg og anleggsfag og Elektrofag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer *
Lærer *
Lærer *
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Lærer *
Adjunkt
Pedagogisk leder 950 39 280
Adjunkt
Lærer *
Lærer *