Meld fra om mobbing
Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Bygg og anleggsfag og Elektrofag

Ansatte i avdelingen Bygg og anleggsfag og Elektrofag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 26
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 19
Adjunkt 75 65 45 29
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 22
Lærer * 75 65 48 93
Adjunkt 75 65 45 12
Lærer * 75 65 45 36
Adjunkt 75 65 45 25
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 28
Adjunkt 75 65 45 13
Adjunkt 75 65 45 17
Pedagogisk leder 75 65 45 23 950 39 280
Adjunkt 75 65 45 27
Lærer * 75 65 46 09