mobbeknapp   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Drift og renhold

Ansatte i avdelingen Drift og renhold
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester 75 65 45 78
Fagleder 75 65 48 01
Håndv./fagarb. 75 65 45 31
Renholder 75 65 45 54
Renholder 75 65 45 52
Håndv./fagarb. 75 65 45 79
Renholder 75 65 45 53
Renholder 75 65 48 77
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 55
Renholder 75 65 45 76
Renholder 75 65 48 69