Meld fra om mobbing   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Idrettsfag

Ansatte i avdelingen Idrettsfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærer *
Lektor
Lektor m/tilleggsutd 452 73 930 452 73 930
Elevassistent
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer * 990 26 754
Lærer
Lektor m/tilleggsutd 75 65 45 95
Adjunkt m/tilleggsut
Avdelingsleder Idrettsfag/Rådgiver MI 75 65 45 96 915 98 993
Adjunkt m/tilleggsut
Rådgiver / lærer 75 65 45 63 906 96 390