Meld fra om mobbing
Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Idrettsfag

Ansatte i avdelingen Idrettsfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor 75 65 45 24
Adjunkt 75 65 48 94
Konsulent 75 65 48 96
Lektor m/tilleggsutd 75 65 45 94 452 73 930
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 47
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 50
Lærer 75 65 48 62
Lærer * 75 65 46 07
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 91
Lektor m/tilleggsutd 75 65 45 95
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 65
Adjunkt 75 65 48 95
Avdelingsleder Idrettsfag 75 65 45 96 915 98 993
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 45 81