Meld fra om mobbing   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Kontor

Ansatte i avdelingen Kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 75 65 45 00 954 69 055
sekretær 915 21 243
Leder 976 33 252
Kontorfagarbeider
Sekretær eksamen/dokumentasjon 75 65 48 08 957 31 290
Konsulent