mobbeknapp   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Kontor

Ansatte i avdelingen Kontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lærling 75 65 45 01 954 69 055
sekretær 75 65 45 60 915 21 243
Leder 75 65 48 05 976 33 252
Kontorfagarbeider 75 65 48 10
Sekretær eksamen/dokumentasjon 75 65 48 08 957 31 290
Konsulent 75 65 45 07