Meld fra om mobbing   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Ledergruppe

Ansatte i avdelingen Ledergruppe
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder
Avdelingsleder 75 65 48 38
Konstituert leder-karriereveileder 75 65 45 67 971 58 140
Leder 976 33 252
Avdelingsleder IKT 75 54 54 43 991 64 277
Avdelingsleder maritim avdeling 75 65 48 02 412 39 225
Avdelingsleder Minoritetsspråklig avdeling 481 52 386
Avdelingsleder studiespesialisering 75 65 45 02 932 37 395
Studieleder 75 65 45 04 971 97 774
Pedagogisk leder 950 39 280
Personalleder 75 65 45 03 958 64 933
Driftsleder/Avdelingsleder 918 70 525
Avdelingsleder
Avdelingsleder STO 958 64 909
Avdelingsleder HORM 75 65 48 17 416 53 812
Karriereveileder
Avdelingsleder Idrettsfag/Rådgiver MI 75 65 45 96 915 98 993
Rektor 75 65 45 00 482 40 458