Meld fra om mobbing   Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


Restaurant og matfag, Helse og oppvestfag

Ansatte i avdelingen Restaurant og matfag, Helse og oppvestfag
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 918 79 912
Adjunkt m/tilleggsut 958 99 427
Arbeidsleder 975 72 113
Lærer
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt
Adjunkt m/tilleggsut
Lærling
Adjunkt 920 82 066
Arbeidsleder
Lærer *
Kontaktlærer RM1A
Avdelingsleder HORM 75 65 48 17 416 53 812
Lærer *
Adjunkt m/tilleggsut
Adjunkt 911 13 729
Adjunkt m/tilleggsut 942 76 296
Lærer