Meld fra om mobbing
Its learningvilbli   I skole    NDLA    skoleportalen

Ansattoversikt


TIP, Naturbruk og Fagskolen

Ansatte i avdelingen TIP, Naturbruk og Fagskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktlærer Fiske og fangst 75 65 48 35 913 68 274
Lærer
Lektor med tillegg 75 65 48 54 975 12 630
Faglærer maritim avdeling 75 65 48 37 481 39 036
Adjunkt 75 65 48 29 471 73 677
Lærer 75 65 48 53
Avdelingsleder maritim avdeling 75 65 48 02 412 39 225
Adjunkt m/tilleggsut
Lærer *
Fagpedagog maritim avdeling 75 65 48 03 913 01 928
Faglærer maritim avdeling
Adjunkt 473 80 767
Lærling
Lærer * 75 65 48 25 414 05 012
Faglærer maritim avdeling 75 65 48 86
Lektor m. tilleggsutd. 75 65 48 48 975 33 989
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 50 482 91 830
Reisestilling 468 85 877
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 57
Adjunkt 75 65 45 75
Adjunkt m/tilleggsut 75 65 48 46