Studieverksted/Den Åpne Skolen - voksenopplæring hos oss

Som et ledd i å gi ungdom og voksne et godt og tilpasset opplæringstilbud, har Nordland Fylkeskommune siden 1998 utviklet et omfattende tilbud innenfor nettstøttet opplæring - Den Åpne Skolen. Som ett av 20 steder i Nordland har Knut Hamsun Vgs/js et lokalt studieverksted for elever ved Den Åpne Skolen.

I læreplanene til Kunnskapsløftet heter det som vi tidligere kalte allmenne fag nå fellesfag. Det er også slik at kravene til generell studiekompetanse er endret fra Reform 94 (R94). Kravet er fortsatt at du må bestå 6 fellesfag fra videregående skole, ha 5 års arbeidserfaring og være minimum 23 år, men omfanget for fagene er endret. De seks fellesfagene som kreves bestått er:

 • Norsk fra grunnkurs, Vg1, Vg2 og Vg3 fra studieforberedende program, 14 uketimer.
 • Engelsk fra Vg1 fra studieforberedende program eller Vg1 og Vg2 fra yrkesfaglig program, 5 uketimer.
 • Matematikk Vg1 P eller T pluss Vg2 P eller T fra studieforberedende program, 8 uketimer.
 • Naturfag fra Vg1 for studieforberedende program, 5 uketimer.
 • Historie Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse, 5 uketimer.
 • Samfunnsfag fra Vg1 for studieforberedende program eller eller Vg2 for yrkesfaglige program, 3 uketimer.

Dersom du tidligere har gjennomført Vg1 og Vg2 yrkesfaglig program kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for å oppnå samme kompetansen. Dette omfatter:

 • Norsk Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse, 10 uketimer.
 • Matematikk Vg3 P eller T for påbygging til generell studiekompetanse, 5 uketimer.
 • Naturfag Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse, 3 uketimer.
 • Historie Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse, 5 uketimer.
 • Kroppsøving Vg3 for påbygging til generell studiekompetanse, 2 uketimer
 • Programfag fra studiespesialiserende program, 5 uketimer.

Alle disse fagene vil etter hvert bli mulig å ta gjennom Den Åpne Skolen. Gå til Den Åpne Skolen for mer informasjon om hvordan man søker skoleplass.

Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?