Virkemidler for regional FoU og innovasjon

VRI-programmet er nå avsluttet. Nordland fylkeskommune har sendt inn en søknad med formål å delta i Norges forskningsråds nye satsing fra 2017 - "Forskningsbasert innovasjon i regionene (FORREGION)". FORREGION-satsingen tar med seg erfaringene fra VRI-programmet og har som formål å stimulere bedrifter og forsknings- og utdanningsinstitusjoner til økt forskningsinnsats, for å legge til rette for at næringslivet kan bli enda mer innovativt. For mer informasjon om satsingen, se nettsidene til Norges forskningsråd.

 

 
ArtigVRIforsideMagasin ArtigVRIforsideFilm

Vi har laget et magasin som forteller om erfaringene med Virkemidler for regional FoU og innovasjon, og en kort film om betydningen av VRI. Klikk på bildene over.

Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 20.02.2017
xxLofoten får pris

Fylkesrådet gratulerer XXLofoten med kåringen som årets reiselivsbedrift.

Steigen sjøhus

Forskerne Gry Agnete Alsos, Elisabet Ljunggren og Einar Lier Madsen er slett ikke enige med Torgeir Reve som mener det er feil å satse på reiselivsnæringa.

Ill.foto penger

I handlingsplanen for 2012 har VRI Nordland så langt bevilget over 1,2 millioner kroner til gode prosjekt i fylket. Og det er ennå midler igjen på årets budsjett.

Mer formidling av forskning, utvikling og innovasjon i VRI ønskes.

Fiskelykke!

Det er utsiktene for neste periode i Forskningsrådets programmsatsing for næringsrettet forskning og utvikling i regionene. De neste tre årene vil Forskningrådet bidra med 3,95 millioner hvert år. I tillegg bidrar fylket med ikke ubetydelige 4,15 millioner pr. år. Nytt i denne perioden er at Fylkesmnannens legger noen av sine reiselivsmidler inn i satsingen.

Besøksgruve i Sulitjelma

Hvordan kan museer organisere driften for å bli bedre formidlere og få økt lønnsomhet? Temaene er i fokus for VRI-prosjektet “Museumsformidling i opplevelsesnæring”.

Solenergi

Solvarme kan brukes til å varme opp boliger og tappevann, samt for å dekke industrielle varmebehov. Nordland kan ha potensial for mer bruk av solvarme.

Campus Helgeland. Marianne Steinmo og Arve Ulriksen

Gjennom økt samarbeid mellom næringsliv og FoU skal industrien på Helgeland styrke sin posisjon.

Havsalat2

Små flak av alger, på størrelse med kronestykker, danser i boblende sjøvann i glasskolber på rekke og rad. I rommet ved siden av er de blitt større, som vanlige salatblad. Snart havner de på middagsbordet ditt.

Hugo Remlo Norut Narvik

Nordland fylkeskommune er en av ni regioner som har fått innvilget ny 3-årsperiode i VRI programmet. Det innebærer at fylkests offensive satsing på forskning, utvikling og innovasjon i samarbeid med Forskningsrådet fortsetter.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Monica  Paulsen
Delprosjekt Industri
Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv