Fjernvarme-produsent vil bli enda grønnere

Klikk for stort bildeMo Fjernvarme varmer opp de fleste større bygg i Mo sentrum. Nå vil de også tilby kjøling basert på samme infrastruktur. (Foto: TVklipp.no) TVklipp.no

 

Overskuddsvarme fra smelteovnene i Mo varmer opp sentrumsbygg, gågate og oppdrettsanlegg. Nå vil Mo Fjernvarme også tilby kjøling, basert på den samme overskuddsvarmen. 

Når daglig leder Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme skuer ut av kontorvinduene sine, ser han ut over en industripark som rommer Nord-Norges ledende, industrielle miljø. Om lag 2.300 ansatte i 105 bedrifter. Det er ikke langt unna omfanget fra da statseide Norsk Jernverk rådet grunnen. Mye har skjedd siden staten trakk seg ut i 1988, og nå synes industriparken å være mer vital enn noen gang.

 

Grønne ambisjonerKlikk for stort bildeFjernvarmeanlegget til Mo Fjernvarme sparer miljøet for store skadelige utslipp. Daglig leder Terje Sund-Olsen vil gjerne utvide driften til også å omfatte kjøling på varme sommerdager. (Foto: Videofabrikken)

Det syder og koker av idéer og ambisjoner i industriparken. Mye av det har med miljø, bærekraft og grønn energi å gjøre. Industriparken er nettopp blitt partner i HighEFF, et storstilt, tverrsektorielt forsknings- og utviklingsprogram som har som mål at Norge skal få verdens mest grønne industri. Det ledes av SINTEF og skal vare fra 2016 til 2024.

Statistikken forteller at industrien står for 41 prosent av energiforbruket i Norge. Effektivisering og nyvinninger i denne sektoren vil trolig være blant de mest effektive klimatiltakene Norge kan sette inn. Mo Industripark, som er eneste nordnorske partner i dette forskningssenteret for miljøvennlig energi, har skyhøye ambisjoner på egne vegne: De vil bli en grønn industripark i verdensklasse.

 

Overskuddsvarme

Det passer Mo Fjernvarme svært godt, for grønn energi er deres felt. De er Norges eneste fjernvarmeprodusent som baserer seg helt på overskuddsenergi. Bedriften forsyner de fleste større bygg i sentrum av Mo i Rana med overskuddsvarme fra smelteovner i industriparken. Gågatenettet holdes isfritt om vinteren med den samme varmen og oppdrettsfisk vokser raskere i temperert vann takket være Mo Fjernvarme. På de kaldeste dagene forsyner Mo Fjernvarme kundene sine med energi tilsvarende 30 millioner kilowatt (omtrent varmebehovet til 3.500 eneboliger).

Kilden til all denne energien er imponerende. Hver av smelteovnene som Mo Fjernvarme utnytter, sender ut 250.000 kubikkmeter brennhet luft hver time. Når den når gjenvinningsanlegget til Mo Fjernvarme er temperaturen om lag 350°C, og det er mer enn nok til å produsere varmt vann som sendes rundt til hele Mo. Fjernvarme erstatter i stor grad oljefyring hos kundene.

- Miljøet spares dermed for store utslipp av CO2, NOx og SO2, sier Terje Sund-Olsen.

 

Mer kapasitet

Overskuddsvarmen fra industriovnene er på langt nær fullt utnyttet. En varm sommerdag for et par år siden fikk Mo Fjernvarme en strålende idé: hva om vannet som varmer byggene om vinteren kan kjøle dem ned om sommeren? Teknisk er det fullt mulig. Det eneste som trengs er et kjøleaggregat som bruker varmt vann i stedet for strøm.

Da idéen var født kom spørsmålene om det er kommersielt gjennomførbart. Ulempen med denne formen for kjøling er en noe høyere investeringskostnad. Fordelene er enklere drift, og at man lett kan styre luftfuktigheten. Tørr luft er et problem ved andre kjølemetoder.

- I stedet for å synse og tro, ønsket vi oss klare svar på om teknologien virker og om kunder i en region med relativt få varme sommerdager ønsker dette, forteller Terje Sund-Olsen.

 

SINTEF

Mo Fjernvarme fikk 200.000 kroner fra VRI Nordland og stilte samme beløp til rådighet gjennom egen arbeidsinnsats. SINTEF Energi fikk i oppdrag å sammenligne teknologiene og undersøke om markedet i Mo i Rana er klar for en slik ny kjøleteknologi. Konklusjonene så langt er at på grunn av kort brukstid vil det være utfordrende å få lønnsomhet med denne kjøleteknologien. Teknologien har flere fordeler, og det kan være gode strategiske grunner for å tilby kjøling i tillegg til oppvarming.

- Litt skuffende med tanke på økonomi, men det er betryggende at svaret verken er basert på synsing eller tro, men forskning. Dette kan vi stole på, sier Terje Sund-Olsen.

Likevel er det ikke sikkert at siste ord er sagt i saken. Mo Fjernvarme har så stor tro på idéen at de ønsker å gå videre.

- Nå søker vi partnerskap med en ambisiøs utbygger slik at vi kan få etablert et pilotprosjekt, et fungerende utstillingsvindu for teknologien. Kanskje kan det overbevise et skeptisk marked å se løsningen i "levende live", sier Sund-Olsen.

 

Fakta om VRI-prosjektet:
Prosjekttittel Effektiv kjøling med fjernvarme
 
Prosjektmål bedriftsprosjekt Vurdere markedspotensialet til varmebasert ventilasjonskjøling i Mo Fjernvarmes forsyningsområde.
Prosjekteier Mo Fjernvarme
FoU-miljø SINTEF Energi
 
VRI-bevilgning 200.000
 
Egenfinansiering 200.000
 
Periode November 2015 – juni 2016 
Fant du det du lette etter?