Du er her:

Om VRI Nordland

Hva er VRI programmet?

VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling. VRI skal utvikle kunnskap om og evne til samhandlings- og innovasjonsprosesser i regionene, og fremme forskningsbasert innovasjon i norsk nærings- og arbeidsliv.

Gjennom VRI-programmet skal det legges til rette for økt samhandling mellom FoU-institusjoner, bedrifter og regionale myndigheter, og det er en målsetting å mobilisere bedrifter til økt forskningsinnsats. Programmet er ti-årig og går fra 2007 – 2017.

For mer informasjon, se Forskningsrådets hjemmesider: http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Forside/1224529235249

VRI Nordland er et samarbeidsprosjekt som skal mobilisere bedrifter til innovasjon og utvikling i samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
STYRINGSGRUPPE:
Jørn Sørvig, næring- og utviklingssjef, Nordland fylkeskommune
Eivind Sommerseth, spesialrådgiver Norges Forskningsråd
John Kosmo, konst. landbruksdirektør, Fylkesmannen i Nordland
Inger Teigstad, avdelingsleder, Innovasjon Norge
Rita Lekang, distriktsekretær, LO Nordland
Odd Henriksen, direktør, NHO Nordland
Lars Petter Lystad, professor, Høgskolen i Narvik
Hanne Østerdal direktør, Nordlandsforskning 
Kåre Ottem, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune

VRI Teamet står for den operative driften av VRI Nordland.


VRI TEAMET:
Karin Kristensen, Prosjektleder samhandlingsprosjektet (Nfk)
Rune Nilsen, Delprosjektleder Leverandørindustri olje/gass (Norut Narvik)
Tobias Boström, Delprosjektleder Ny fornybar energi (Norut Narvik)
Oddny Wiggen, Delprosjektleder Opplevelsesbasert reiseliv (Nordlandsforskning)(Permisjon)
Sølvi Solvoll, Delprosjektleder Opplevelsesbasert reiseliv (Nordlandsforskning)
Kåre Ottem, Seniorrådgiver FoU (Nfk)
Åge Mariussen, Prosjektleder VRI forskerprosjektet (Nordlandsforskning)

 PARTNERSKAPET:
VRI Nordland er et partnerskap av i alt 13 institusjoner:

Nordland fylkeskommune
Fylkesmannen i Nordland
Innovasjon Norge Nordland
Universitetet i Nordland
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Norut Narvik AS
Nordlandsforskning AS
Bioforsk Nord (Bodø og Tjøtta)
KUN - senter for kunnskap og likestilling
SIB AS - senter for innovasjon og bedriftsøkonomi
Kunnskapsparken Helgeland
Sentrum Næringshage

 

 

Bilde av Karin Kristensen

Karin Kristensen

Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv
Monica  Paulsen
Prosjektleder