Ressurser ved Dønnes gård gir ringvirkninger i lokalsamfunnet

brukes til nyhetssak VRI - Klikk for stort bilde Hilde Andreassen Kulturhistorie, bygninger og mennesker! Dette er ressurser ved Dønnes gård som inngår som råvarer i gårdens foredlingsbedrift. Råvarene foredles til opplevelser myntet på tilreisende som besøker gården, men gir også et viktig bidrag til lokalbefolkningen. Dette kommer spesielt til uttrykk gjennom opplevelsesproduktet, Dønnesrosen, som i 2016 ble utviklet med utgangspunkt i disse ressursene. Resultatet ble et attraktivt, samlende og meningsfylt kulturelt tilbud til Dønna kommunes innbyggere.

Dønnes gård på Helgelandskysten har en godt dokumentert kulturhistorie som dagens drivere, Jens Andreas Carlsen og Tone Andersen, benytter i sin virksomhet i tilknytning til overnatting og bespisning. Dønnes Gård har et generelt fokus på kulturhistorisk formidling, noe som bl.a. gjenspeiles i Norsk Kulturarv sin utmerkelse, Olavsrosa. Kvalitetsmerket blir tildelt enestående opplevelser, rotfestet i den norske kulturarven. Dønnes Gård og Dønnes kirke har vært nært knyttet til hverandre gjennom tidene, og gården er ansvarlig for guiding i kirka på bakgrunn av drivernes nære kjennskap til Dønnes kirkes historie. Et helt spesielt opplevelsesprodukt er Dønnesrosen - en forestilling bygd opp som et historisk spill, basert på Dønnes kirkes historie med tilhørende myter og sagn.

Jens Andreas Carlsen står babrukes til nyhetssak VRI - Klikk for stort bilde Hilde Andreassen k ideen, og har skrevet manus og sangtekster med utgangspunkt i familiens erfaring som guide i og omkring Dønnes kirke og Dønnes gård. Verket er et samspill mellom skuespill og musikalske innslag, der den musikalske delen av forestillingen bygger på egenkomponert materiale, spesialskrevet for Dønnesrosen, i tillegg til nye arrangement av tidligere komposisjoner. Musikalsk leder og komponist er Stein Ivar Mortensen, som driver med komponering og arrangering av musikk gjennom sitt firma, Waldemarhuset, lokalisert til Glein på Dønna. Dønnas Janne Johansen Kjellevold har ansvar for regi og er også hovedsolist i oppsetningen. Det benyttes også lokale krefter som skuespillere og sangere, og både barn, ungdom og voksne deltar i samspillet. Forestillingen driftes gjennom foreningen Dønnesrosen, der formålet er å gi et attraktivt, samlende og meningsfylt kulturelt tilbud til Dønna kommunes innbyggere.

Nå belyses effektene av Dønnesrosen nærmere i et forskningsprosjekt, der man også skal avdekke ideer, muligheter og ønsker om å utvikle spin-off produkter.

30. og 31. januar 2018 avholdes et seminar med workshop på Dønnes gård, der Ingebjørg Vestrum er invitert for å dele av sine erfaringer. Vestrum har doktorgrad knyttet til utvikling av festivaler i norske bygdesamfunn, og har også utdanning innen folkemusikk, landbruksøkonomi og bygdeutvikling.

Arrangør for workshopen er ressursgruppa for prosjektet, som består av representanter fra medlemsorganisasjonene i foreningen Dønnesrosen: Stein Ivar Mortensen (Waldemarhuset AS), Asle Hansen (Dønna kirkelig fellesråd), Guri Opland (Dønnahorn) og Tor-Henning Jørgensen (Dønna kommune), Tone Andersen og Jens A. Carlsen (Dønnes gård). Prosjektleder er Eva Narten Høberg, forsker ved avdeling for Utmarksressurser og næringsutvikling i NIBIO.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon – VRI.

For mer informasjon om prosjektet, kontakt: eva.narten.hoberg@nibio.no 

Fant du det du lette etter?