Samarbeidspartnere VRI

Konsortiedeltakere:

Konsortiedeltakerne er prosjektansvarliges samarbeidende parter. Disse er med i en konsortieavtale som binder dem til å bidra med samarbeid og/eller ressurser i VRI-prosjektet for perioden 2014-2017.

Konsortiedeltakerne består av:

 

Prosjektansvarlig:

 • Nordland fylkeskommune

Øvrige konsortiedeltakere:

 • Universitetet i Nordland
 • Høgskolen i Narvik
 • Høgskolen i Nesna
 • Nordlandsforskning
 • Northern Research Institute Narvik AS
 • Bioforsk
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Innovasjon Norge Nordland
 • Kunnskapsparken Helgeland
 • Kunnskapsparken Bodø
 • Fiskeriparken AS
 • SINTEF
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Forskningsparken i Narvik

Nye konsortiedeltakere:

Det er styringsgruppen som tar stilling til endringer i konsortiet. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortiedeltakere.

 

Andre samarbeidspartnere:

 • Novadis
 • Opplevelser i Nord
 • Campus Helgeland
Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 30.01.2015
Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv
Monica Paulsen
Prosjektleder