Samarbeidspartnere VRI

Konsortiedeltakere:

Konsortiedeltakerne er prosjektansvarliges samarbeidende parter. Disse er med i en konsortieavtale som binder dem til å bidra med samarbeid og/eller ressurser i VRI-prosjektet for perioden 2014-2017.

Konsortiedeltakerne består av:

 

Prosjektansvarlig:

 • Nordland fylkeskommune

Øvrige konsortiedeltakere:

 • Universitetet i Nordland
 • Høgskolen i Narvik
 • Høgskolen i Nesna
 • Nordlandsforskning
 • Northern Research Institute Narvik AS
 • Bioforsk
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Innovasjon Norge Nordland
 • Kunnskapsparken Helgeland
 • Kunnskapsparken Bodø
 • Fiskeriparken AS
 • SINTEF
 • KUN Senter for kunnskap og likestilling
 • Forskningsparken i Narvik

Nye konsortiedeltakere:

Det er styringsgruppen som tar stilling til endringer i konsortiet. Slikt vedtak krever tilslutning fra samtlige konsortiedeltakere.

 

Andre samarbeidspartnere:

 • Novadis
 • Opplevelser i Nord
 • Campus Helgeland
Publisert av Håvard Vognild. Sist endret 30.01.2015
Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv
Monica Paulsen
Prosjektleder
Cecilie Henriksen
Saksbehandler