Samling for kompetanse-meglere

Kompetansemeglere i Nordland møttes for å dele erfaringer og lære om ulike virkemidler 2. mai.

Samlingen ble holdt på Nordland kultursenter i Bodø.

 

Både etablerte og nye kompetansemeglere i regi av VRI-prosjektet i Nordland deltok, samt representanter fra Nordland fylkeskommune, Regionale forskningsfond, Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, EU nettverk Nordland og kompetansemeglere fra Nord universitet som jobber med å få på plass strategisk arbeid for universitetets satsing på innovasjon og verdiskaping. 

 

Kompetansemeglerne skal nå fortsette jobben med å prøve å identifisere problemstillinger i bedrifter hvor det kan være nyttig å samarbeide med forskningsmiljøer, og koble disse sammen i nye prosjekter.

 

Kontaktinformasjon til meglerne finner du her:

Kompetansemeglers navn:

Næringsområde for megling:

Ansatt i:

E-post:

Geir Frantzen

Bygg og anlegg

Olje og gass

Forskningsparken i Narvik

geir@fpn.no

Ragnhild Johnson

Kommunal/

offentlig sektor

Nordlandsforskning AS

rjo@nforsk.no

Tom Steffensen

IT

Kunnskapsparken Bodø AS

ts@kpb.no

       

Aktive kompetansemeglere i drift med oppstart tidligere år:

     

Monica Paulsen

Leverandørindustri Industri

Kunnskapsparken Helgeland AS

mp@kph.no

Robert Eliassen

Leverandørindustri sjømatnæring

Nord universitet

robert.a.eliassen@nord.no

Karin M. Antonsen

Opplevelsesbasert reiseliv

Nordlandsforskning

kan@nforsk.no

Torbjørn Aag

Opplevelsesbasert reiseliv

Kulturnæringer

Kunnskapsparken Helgeland AS taa@kph.no

 

 

 

Fant du det du lette etter?