Fant du det du lette etter?

Ansvarlig

Delprosjekt Leverandørindustri sjømatnæring
Karin Marie Antonsen
Delprosjekt Opplevelses basert reiseliv
Monica  Paulsen
Prosjektleder