Starter nordisk forskernettverk

Einar Lier Madsen, Nordlandsforskning

Nordlandsforskning leder arbeidet med å få etablert et internasjonalt forskernettverk innenfor opplevelsesbasert reiseliv og opplevelsesøkonomi. Nettverkets første møte er 21. - 22. juni i København. 

Forskningsmiljøet i Nordland ved UiN, Nordlandsforskning og Novadis har mulighet for å ta en nasjonal/internasjonal posisjon ved å utvikle og lede et nordisk forskernettverk innenfor det opplevelsesbaserte reiselivsfeltet. Nettverket skal bidra til videre utvikling av fagmiljøet samtidig som det posisjonerer miljøet nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet gjennom nettverket kan på sikt bidra til utvikling av FoU-prosjekter og legge grunnlag for økt næringsrelevant forskning.

 

Nettverkets første møte er 21. - 22. juni i København. 25 deltakere fra hele Norden er påmeldt dette seminaret. Invitasjon med beskrivelse av seminaret kan du lese på nettsidene til Opplevelser i Nord.

Fant du det du lette etter?