Testing underveis gir bedre innovasjon

Klikk for stort bildeFørsteamanuensis Dorthe Eide anbefaler opplevelsesbedrifter å teste nye produkter undervegs i innovasjonsprosessen. Erik Veigård/Videofabrikken

 

Opplevelsesbaserte bedrifter er avhengige av å utvikle produktene sine i takt med skiftende tider, nye trender og andre kunder. Bedriftene i denne næringen står sjelden i ro. En ny studie viser at testing undervegs i utviklingsarbeidet smaker mer enn det koster. 

- Det testes for lite, helt klart, sier Dorthe Eide.
Hun er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord Universitet og har sammen med Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning gjennomført studien av over 25 innovasjonsprosesser i et drøyt dusin bedrifter og nettverk.

 

Tester på markedet

Den tradisjonelle og mest utbredte måten å teste produktene på i opplevelsesbaserte næringer er å se om produktet blir populært, om markedet reagerer positivt. Kommer kundene, er det en suksess. Uteblir de, må noe endres.

- I små bedrifter med begrensede ressurser er det forståelig, men vi ville studere bedrifter som gjør mer systematisk testing ved innovasjon, sier Dorthe Eide.

 

VRI-prosjekt

Problemstillingene i studien sprang ut av et større forskningsprosjekt, Forskningsløft i Nord, i regi av Forskningsrådet. VRI og Opplevelser i Nord finansierte studien.

Forskerne ønsket svar på to spørsmål, hvordan kan testing være del av innovasjonsprosesser, og hvilke positive og negative erfaringer har bedriftene med testing?

Forskerne fant at bedrifter som tester undervegs i innovasjonsprosessen gjør det på ulike måter. Noen bruker sosiale medier og tester tidlig i prosessen ved å sjekke ut behov eller få bedømt idéer. Andre bruker egne ansatte, kunder eller sammensatte grupper til å teste ut en prototype av produktet.

- Fordelene med å teste undervegs, og gjerne tidligst mulig, er at kursen kan korrigeres før det er lagt for mye arbeid eller penger i et produkt som ikke er optimalt, sier Dorthe Eide.

 

Flest fordeler

Tilbakemeldingene fra bedriftene i studien forteller at de opplever flere fordeler enn ulemper ved å teste undervegs i innovasjonsprosessen. Testing hindrer bruk av ressurser på dårlige idéer, får de gode idéene til å bli reelle innovasjoner/nyskapninger, og øker kvaliteten.

Ulemper kan være at noen testgrupper faktisk har gitt taktiske tilbakemeldinger for å redusere prisen på produktet de vet de vil kjøpe. Testgrupper kan også være umodne i forhold til nye idéer eller i å delta i testinger og innovasjon så de har vansker med å gi konstruktive innspill eller forestille seg nye muligheter.

- De få negative erfaringene med testing kan unngås, og hovedkonklusjonen er at det er viktig å teste, at testing i innovasjonsprosessene gir mer profesjonell og systematisk jobbing, sier Dorthe Eide.

 

Vega, ungdom - Klikk for stort bildeVegaøyan verdensarv la ned et omfattende arbeid med å la skoleelever teste opplevelsespakken for barn og unge før konseptet ble produsert. Sven Prim/Vegaøyan verdensarv

Elever testet på Vega

Da Vegaøyan verdensarv skulle lage sitt opplegg for barn og unge, på nett og i den fysiske virkeligheten, spurte de skoleelevene på øya til råds. Elevene testet og testet, og meldte tilbake om sine interesser, hvordan opplevelsene burde være og hvilken design og utforming som passet for deres aldersgrupper.

- Arbeidet vårt har tatt utgangspunkt i det elevene har sagt. Jeg skjønner ikke at noen tør å bruke store ressurser uten å vite hva kundene ønsker. I vårt tilfelle, med barn og unge som målgruppe, kan ikke mitt 38 år gamle hode finne løsningene, sier prosjektleder Lena Fagerwing i Vegaøyan verdensarv.

 

Formidling av ny kunnskap

Resultatene av undersøkelsen engasjerer. I fjor høst presenterte Dorthe Eide og to av bedriftene som medvirker i studien funn på en workshop i forbindelse med Norsk Opplevelseskonferanse. Over 120 deltok, og i mai presenterte hun resultater for klyngen Innovative Opplevelser og en svensk klynge som heter Peak Innovation.
- Nå jobber vi med et verktøyhefte som presenterer hovedfunn og gir konkrete eksempler fra noen av bedriftene. I tillegg skal arbeidet publiseres vitenskapelig. Vi har som langsiktig mål å få utviklet og etablert et konsept for opplevelses-innovasjonslab som kan brukes av opplevelsesbedrifter sammen med forskere og andre. I labben skal det være flere relevante verktøy, testingsmetoder en verktøykasse, forteller Eide.

 

Tekst: Erik Veigård/Videofabrikken

Fant du det du lette etter?