Vil produsere 10.000 tonn laks på land

Klikk for stort bildeRoy Pettersen (t.h.) sier kravet fra VRI om forskningsinnsats har betydd mye for prosjektet. Trond Rosten fra SINTEF (t.v.) har vært "djevelens advokat" og stått for en kritisk gjennomgang som allerede har hatt innvirkning på prosessen videre. Erik Veigård/Videofabrikken

Roy Pettersen i Andfjord AS vil rive ned vegger i norsk oppdrettsnæring og bygge noe ingen ennå har sett. Det kan gi et tyvetalls arbeidsplasser og store økonomiske ringvirkninger i Andøy.

- Det dreier seg om et stort, landbasert oppdrettsanlegg med teknologi og løsninger som staker ut veier for fremtiden. Industrialisering og miljøvennlighet er nøkkelord, sier Roy Pettersen.

Sammen med SINTEF Fiskeri og havbruk AS legger han nå siste hånd på rapporten fra et VRI-finansiert forskningsprosjekt som har vurdert forutsetningene for å realisere idéen som han har utviklet gjennom mange år. Anlegget vil bli verdens største gjennomstrømningsanlegg for oppdrett av fisk på land.

Djevelens advokat

- Vi får en henvendelse omtrent hver måned fra aktører som vil bygge landbasert oppdrett. Det er ingen tvil om at interessen er stor, og Roy Pettersens tanker er uvanlige og spennende, sier seniorrådgiver Trond Rosten i SINTEF Fiskeri og havbruk AS.

Roy Pettersen ser på sin samarbeidspartner og smiler. Han legger ikke skjul på at Rostens rolle som "djevelens advokat" var en prøvelse til å begynne med. Den som har ståsted i forskningen jobber ikke på antagelser eller håp om at det går bra. Fakta skal på bordet, selv om det gjelder ny teknologi og uprøvde løsninger. Det kan være en krevende øvelse for en utålmodig ildsjel.

- Men nå snakker vi godt sammen. FoU-perspektivet har vært uvurderlig i prosessen. SINTEFs kritiske blikk har allerede endret deler av prosjektet, og nå søker vi mer FoU-finansiering for å granske andre sider av det, sier Roy Pettersen.

Mer FoU

Siden VRI ikke har oppfølgingsmidler, kommer Andfjord AS til å søke regionale forskingsfond og andre virkemiddelordninger for videre drahjelp. Andfjord AS er også bedriftspartner i et stort, pågående EU-finansiert prosjekt for å finne løsninger for å produsere algebasert biomasse fra industriavfall.

Prosjektet, med en økonomisk ramme på 2,2 millioner euro, ledes for Interreg Botnia-Atlantica av Sveriges Lantbruksuniversitet. Finland, Sverige og Norge gjennom NIBIO deltar. Arctic Seaweed, en av Andfjords samarbeidspartnere (lenger ned i teksten), deltar sammen med i prosjektet.Klikk for stort bildeSkissen viser hovedprinsippet bak det landbaserte oppdrettsanlegget på Kvalnes på Andøya. Temperert sjøvann tas opp fra 180 meters dybde (vinterstid), strømmer gjennom oppdrettsanlegget og blir etterpå renset før vannet slippes tilbake i havet. Erik Veigård/Videofabrikken

Nye løsninger

Det Andfjord AS planlegger på Kvalnes i Andøy, er et landbasert oppdrettsanlegg av virkelig store proporsjoner. Det har også teknologiske løsninger som Roy Pettersen mener vil få betydning for hvordan landbasert oppdrett vil se ut i framtiden.

For å ta størrelsen først: i seks store oppdrettsbasseng som måler 30x40 meter hver og er 15 meter dype skal det i første omgang produseres 5.000 tonn laks årlig som trinnvis fordobles til 10.000 tonn

Et eget settefiskanlegg som henter opp grunnvann fra 62 meters dybde skal forsyne oppdrettsanlegget med bakteriefritt temperert grunnvannsinntak for resirkulering(RAS).

Vannet til selve matfiskanlegget skal hentes opp fra 180 meters dybde, der det utenfor Andøya strømmer temperert sjøvann. Vinterstid holder det 6-8 grader, omtrent det dobbelte av temperaturen høyere opp. Det trengs store vannmengder til et slikt anlegg, så røret ned til havbunnen blir 2,5 meter i diameter. 

Avfallsvannet renses

Selve rosinen i pølsen er muligens planene for hvordan det enorme oppdrettsanlegget skal sende det brukte vannet renset tilbake i sjøen. Det skal skje gjennom samarbeid med bedriftene Arctic Seaweed og Andøytorv.

- Seaweed skal dyrke alger i form av havsalat i vannet fra anlegget vårt. Algene lever av næringsstoffene vi ikke ønsker å slippe ut i havet. De produserer mat og renser dermed vannet. Det er virkelig en vinn-vinn-situasjon, sier Roy Pettersen begeistret.

Størstedelen av utslippsvannet filtreres for fôrrester og ekskrementer og planlegges brukt av nabobedriften Andøytorv som jordforbedringsmidler. Det utredes også et nytt rensesystem som Melbu Systems har under uttesting, og som kan passe godt inn i Andfjord sitt konsept.

- Målet vårt er å slippe helt rent vann tilbake i havet. Det kan ta tid før alt er på plass, men allerede fra begynnelsen kommer vi til å rense det brukte vannet mer enn det myndighetene krever for landbasert oppdrett, sier Roy Pettersen. 

 

Faktaboks

Prosjekttittel

FoU-utfordringer ved tunnellbasert matfiskoppdrett av laks i lengdestrømsbasseng i Andøy kommune

Prosjekteier

Andfjord AS

FoU-miljø

SINTEF

VRI-bevilgning

200 000

Egenfinansiering

200 000

Periode

Januar 2016 – desember 2016

Fant du det du lette etter?