OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er lesing, skriving, regning og muntlige og digitale ferdigheter. Disse er en forutsetning for å kunne delta aktivt i samfunns- og arbeidsliv. De endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Her kan du teste dine grunnleggende ferdigheter.

Enkelte nordlandskommuner tilbyr modulbasert opplæring på grunnskolenivå, kalt forberedende voksenopplæring. Mer informasjon finner du her. 

Voksne har ifølge opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring. Denne retten inkluderer rett til opplæring i de grunnleggende ferdighetene som å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne skrive, lese og regne samt bruke digitale verktøy. Dette beskrives i Opplæringsloven §4A-2: Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. Mer om dine rettigheter her.