Ungdommens fylkesråd (UFR)

Ungdommens fylkesråd er Nordlands lovpålagte medvirkningsråd for ungdom, og skal snakke om  interessene til ungdom i fylket - til fylkestinget og til administrasjonen.

Ungdommens fylkesråd består av 11 medlemmer og velges av Nordland fylkesting.

 

Vi i Ungdommens fylkesråd (UFR) er ungdommens talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle i Nordland fylkeskommune. Vi skal representere interessene til ungdom i Nordland og vi har rett til å uttale oss i alle saker som gjelder ungdom.

 

Leder er Emma-Sofie Olafsen, Narvik, emma.sofie.olafsen@gmail.com

Nesteleder er Markus Ivan Gabor, Mo i Rana, markusivangabor@gmail.com

Bilde av 11 ungdommer kledd i jeans og gensere - Klikk for stort bildeGruppebilde av Ungdommens fylkesråd 2023 2024 Håvard Bergseng Rødsand

På gruppebildet fra venstre

Viktoria Kristoffersen, Steigen

Erle Dortea Helstad, Alstahaug

Amalie Arntsen, Bodø

Vetle Furuli, Fauske

Markus Ivan Gabor, Mo i Rana

Nahom Guitom, Mo i Rana

Emma-Sofie Olafsen, Narvik

Brage Selboe, Vågan

Vinjar Meosli, Meløy

Elvira Juul, Steigen

Erik Steinslett, Grane

Vi velges for ett år om gangen, vi er partipolitisk uavhengige  og vi er folkevalgte, det vil si at vi er valgt av Nordland fylkesting for å representere ungdom i vårt fylke. 

Vårt formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i Nordland.

Ungdommens fylkesråd skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer. Vi vil derfor ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer. Den viktigste møteplassen for å få innspill fra ungdom i Nordland er Ungdommens fylkesting. Ungdommens fylkesting arrangeres en gang i året. 

På Ungdommens fylkesting vedtas UNGplan, vårt politiske program. UNGplan er retningsgivende for Ungdommens fylkesråds arbeid. Vår viktigste oppgave er å være talerør for det ungdom i Nordland er opptatt av, og vi bruker UNGplan som argumenter for våre innspill i ulike saker. Vi kan også ta opp egne saker.

 

Følg oss gjerne på sosiale medier: 

 

Facebook         Instagram