5 om dagen for en bedre psykisk helse

Ungdommens fylkesråd i Nordland laget i 2015 prosjektet 5 om dagen – fem veier til bedre psykisk helse. Vi har sendt ut plakater på samisk og norsk til alle de videregående skolene til skolestart i august 2023.

God psykisk helse blant ungdom er av avgjørende betydning for trivsel, utvikling og fremtidige suksess. Det påvirker evnen til å håndtere stress, mestre utfordringer og opprettholde sunne relasjoner. Når dere ungdom opplever god psykisk helse, øker sannsynligheten for at dere vil prestere bedre på skolen, delta aktivt i samfunnet og ha større selvtillit.

Sammen skaper god psykisk helse og ung inkludering et fundament for en sunn og bærekraftig fremtid, der dere unge mennesker kan realisere dere selv og bidra positivt til samfunnet. Dette arbeidet er viktig for fylkesrådet, for Ungdommens fylkesråd – og er viktig for Nordland!