Prisen for årets miljøkommune

Bli årets miljøkommune 2023

 

Ungdommens fylkesråd kårer årets miljøkommune i Nordland! Kan det bli DIN kommune?

Dersom din kommune har gjort spesielt bra ting for miljøet, kan dere vinne 100 000 kjappe kroner som kan gå til enda flere supre miljøtiltak.   Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen. 

Det er Ungdommens fylkesråd som har tatt initiativet til prisen, og sammen med fylkesråd for kultur, klima og samfunn spleiser Ungdommens fylkesråd på premiepengene. 

Vet du hvilken kommune i Nordland som er best på miljøarbeid, og som har de mest miljøengasjerte innbyggerne, lag og foreninger, så meld inn ditt forslag til Nordland fylkeskommune på e-post eller i vanlig post, Nordland fylkeskommune, 8048 Bodø. Søknadsfrist er 1.september

 

Hva er det?

Årets miljøkommune er en pris som viser at en kommune har gjort betydelige, kreative og gode tiltak for å ta vare på naturen i sitt nærområde, ta hensyn til klima og involvere/engasjere lokalbefolkningen i prosessen.  

 

Hvem kan søke?

Alle kommunene i Nordland kan søke. Tanken er at dette er et prosjekt som hele kommunen kan samarbeide om, og alt som er relevant til søknaden som skjer i kommunen kan benyttes i søknaden. Det er altså ikke være bare tiltak og lignende som kommunen arrangerer/gjennomfører som kan være med i søknaden, men også tiltak og lignende som arrangeres/gjennomføres av folk, klubber, organisasjoner og lignende i kommunen.

 

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde hva kommunen har gjort 

 • Beskrivelse av hva de har gjort 
 • Tiltak de har gjort det siste året.
 • Dokumentasjon på tiltak, gjerne i form av bilde og video.
 • Egenevaluering? Hva var bra, og hva kunne blitt gjort bedre
 • Hva ville de gjort med premiepengene med tanke på lokalmiljøet hvis de vinner

Det er greit å vite at søknaden ikke må være spesielt lang, så lenge dere får med det dere vil ha med.

 

Kriterier

Alle gode klima og miljøtiltak er positive klima og miljøtiltak! En stor kommune har ikke en fordel i forhold til en liten kommune. Det er ikke slik at den søknaden som har mest reduksjon i utslippstallene eller den søknaden med de minste utslippstallene vinner, men de som har gjort det best ut ifra mulighetene kommunen har på kriteriene nedenfor. Søknadene vil bli vurdert på følgende kriterier:

 • Involvering av lokalbefolkningen 
 • Ungt engasjement
 • Positive endringer på miljøet ved tanke på klima og miljø. 
 • Utslippskutt
 • Klimaløsninger / klimatiltak
 • Kreative og unike klimaløsninger / klimatiltak

De beste innsendte tiltakene og ideene vil også brukes til å lage en brosjyre til inspirasjon til andre kommuner.

 

Pengepott

Vinneren vil få bevilget en pengepott på 100 000 kroner. Pengene går til kommunen, disse pengene skal brukes på klima eller miljøfremmende formål. Pengene må ikke brukes på f.eks. en elektrisk buss, men kan også brukes til gratis servering på en strandrydding eller på å holde et arrangement. Tanken er at pengepotten skal være noe hele befolkningen i kommunen skal kunne nyte av!

Alle pengene må ikke brukes på en og samme ting/arrangement, men kan også brukes på flere små ting/arrangementer gjennom året.

 

Frist

1.mai 2024

 

Hvordan søke?

Søknad sendes til Nordland fylkeskommune.
Via post: Nordland fylkeskommune, 8048 Bodø
Via e-post: post@nfk.no

Søknad merkes med Årets miljøkommune

 

Tips til gjennomføring

 • Engasjer lokalbefolkningen!
 • Ta kontakt og skap samarbeid med ungdomsråd, skoler, engasjerte i kommunen
 • Samle hvilke tiltak som har blitt gjort for klima og miljø fra ungdomsråd, skoler, engasjerte i kommunen
 • Hent mange ideer! Vær kreativ!  

 

Hvis det er noe dere lurer på: Ta gjerne kontakt!

Tidligere vinnere: Hadsel kommune i 2021 og Brønnøy kommune i 2022.

Miljøkommune i Nordland Trond Erlend Willassen