Tilskudd UNGtiltak

Bor du i Nordland og har en idé til et ungdomsprosjekt? Da kan du, din kommune eller din organisasjon søke om støtte fra Ungdommens fylkesråd. 

Fylkestinget har gitt Ungdommens fylkesråd fullmakt til å fordele tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, og til å behandle søknader om tilskudd til UNGtiltak. Politisk behandling FT-sak 123/2018.

Søknaden må inneholde en beskrivelse som forteller hvilke tiltak som gjennomføres. Det skal legges ved budsjett der spesifikt søknadsbeløp må fremgå, og som beskriver hvordan midlene skal benyttes. 

 

Søknadsskjema

11. mars