Skoleskyss i videregående skole

Er du elev i den videregående skole skal du søke om skoleskyss hvert år. Søk om skoleskyss på minskyss.no

Du har rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er:

•  2 km for elever i 1. klasse

•  4 km for elever i 2. - 10. klasse

•  4 km for elever i videregående skole 

Skoleskyss i videregående skole

Elever ved videregående skoler i Nordland som har mer enn 4 km avstand til skolen kan selv søke om skoleskyss på nett.  

Søk om skoleskyss på MinSkyss Nordland 

Brukermanual for MinSkyss Nordland (PDF, 2 MB)

 

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss av elever i grunnskolen og den videregående skolen i Nordland.
Har du spørsmål angående din skoleskyss, ta kontakt med din skole. De kan henvise deg til rette vedkommende.

Mer informasjon

Søk om skoleskyss (kun elever i videregående opplæring)

Brukermanual for MinSkyss Nordland  (PDF, 2 MB)

Retningslinjer for skoleskyss i Nordland 

Ruteinformasjon for buss, båt og ferje