Cookie Consent by TermsFeed Regionale interesser i samfunns- og arealplanleggingen - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

DuErHer:

Regionale interesser i samfunns- og arealplanleggingen

Regionale interesser i Nordland kommer til uttrykk i regionale planer utarbeidet etter plan- og bygningsloven, herunder fylkesplan for Nordland med arealpolitiske retningslinjer og regional planbestemmelse for etablering av kjøpesentre. Regional planstrategi for Nordland 2021-2024, Regional transportplan for Nordland og regionale strategier setter føringer for utviklingen av Nordlandsamfunnet. Disse planene legger ikke grunnlag for innsigelser.

Innsigelsesmyndighet

Fylkeskommunen kan utøve myndighet gjennom å fremme innsigelser til kommunale planer i de tilfeller dette vurderes å være i strid med nasjonale og/ eller regionale interesser.

Arealpolitikk i Nordland

Det er i dag ingen gjeldende statlige planbestemmelser med føringer for handelsvirksomhet i kommunale planer. Fylkesplan for Nordland inneholder imidlertid en juridisk bindende regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter i Nordland. 

(Regional planbestemmelse om etablering av kjøpesenter utløp 25. februar 2023, etter en varighet på 10 år) 

Myndighets- og forvaltningsområde

I tillegg vil fylkeskommunene ivareta regionale interesser i sine innspill og uttalelser til kommuneplaner innenfor følgende myndighets- og forvaltningsområder: