Cookie Consent by TermsFeed Aktivitet - Nordland fylkeskommune

OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Aktivitet

  

Aktivitetssidene er ment som en støtte til planlegging av aktiviteter i barnehagen, friminutt, temaøkter, skoleveien og i kroppsøving.

Variasjon

Variert aktivitet og øving på ferdigheter i de forskjellige grener er viktig for å motivere til deltakelse. Flere studier viser at ballspill (uten øving) og fokus på prestasjoner (uten delmål) virker demotiverende på mange. Differensiering og motiverte lærere trekkes fram som faktorer som motiverer.

Uteområde

Et inspirerende uteområde trenger ikke bestå av lekeapparater og store tilrettelegginger. Trær, hauger, løkker og sosiale soner som innbyr til aktivitet er viktigere enn de store tilretteleggingene. I planlegging av skolegårder er det viktig å tenke på hvem det er vi ønsker å tilrettelegge for. Begrepet - anlegg bygget av menn for gutter peker på viktigheten av å legge til rette for et bredt spekter. Ta vare på, og dyrk skolens naturgitte nærområde.

Intensitet er viktig, mange aktiviteter har mye venting og lite aktivitet. Med god planlegging av uteområder, plan for kroppsøving, aktivitetspauser i timene og fokus på skolevei og friminutt kan mye gjøres for å sikre variert aktivitet