Om Scenekunst

Scenekunst i Nordland

Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst. I samarbeid med forskjellige aktører i Nordland, Norge og utlandet utvikler og deltar Scenekunst i Nordland i mange ulike prosjekter.

Scenekunst i Nordland er et fagteam i faggruppe for Kunst- og kulturutvikling i Kulturutviklingsseksjonen.

Hvem er vi?

  • Scenekunst i Nordland er et nettverk av 7 profesjonelle sceneinstruktører som jobber i hvert sitt geografiske område.
  • Årlig jobber vi med ca. 4000 lokale aktører på ca. 150 forestillinger, som trekker et snitt på ca. 35.000 publikummere.
  • Vi drives av Nordland fylkeskommune, men er et samarbeidsprosjekt med 27 deltakende kommuner. NFK og disse kommunene spleiser på å drive ordningen.

Hva gjør vi?

  • Har du et velfundert prosjekt som skal opp på en scene kan du søke om å få gratis hjelp fra oss.
  • Vi tilbyr i hovedsak regihjelp, men kan også fungere som støttende konsulenter på andre produksjonsområder.
  • Vi er tilgjengelig for alle amatører, skoler, kor og andre lag og foreninger i deltakerkommunene,
  • Vi samarbeider med andre kulturinstitusjoner i fylket, særlig når det kommer til arbeid i sjiktet profesjonell/amatør.
  • Det kan søkes om hjelp to ganger i året. Frist for vårsemesteret er 1. desember, og for høstsemesteret er det 1. juni. 

Søknadsskjema

Artikkelliste